Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen

Díl 9. Velikonoční koleda v nové stálé expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

Text: Zdeňka Pitrunová
Foto: Jan Cága

Zvyky a obyčeje spojené s velikonočním pondělím byly a stále jsou  o utváření a udržování příbuzenských a milostných vztahů. Svěcená a barvená vejce nebyla jen darovacím artiklem, ale i prostředkem komunikace. Prostřednictvím barevnosti a počtu vajec dávaly dívky najevo, co k chlapcům cítí. Svůj názor mohly také vyjádřit výjevem (srdíčko, holubičky) nebo nápisem. Od 19. století se začínají objevovat krátké texty, které měly většinou náboženský i světský charakter, např. pozdrav, jméno darující či obdarovaného, úryvek z písně nebo milostný vzkaz. Na fotografii vidíte pěkný příklad kraslice s nápisem:

Jestli my se rozlúčíme dvě srdečka zarmutíme.
To vajíčko malované je vám z lásky darované.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS