Houby chráněných území CHKO Žďárské vrchy: PR Louky u Černého lesa a PR Meandry Svratky

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 18. 4. 2023 v 17:00 hod.

Přednášející Lubomír Hašek (Velké Meziříčí).

Přednášející seznámí posluchače se zajímavými nálezy hub na dvou maloplošných chráněných územích v CHKO Žďárské vrchy. Pozornost bude věnována také biotopům na těchto lokalitách a okrajově i fauně.

Ve spolupráci s brněnskou pobočkou České vědecké společnosti pro mykologii.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS