Evropské dny konzervování-restaurování: Komentovaná prohlídka v expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času s restaurátory

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Čtvrtek 12. 10. 2023 v 17:00 hod.


Komentovaná prohlídka expozice Etnografického ústavu MZM Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času představí vystavené sbírkové předměty v jiném světle, než jsou běžně návštěvníkovi prezentovány. Nabídne totiž účastníkům možnost nahlédnout do zákulisí příprav expozice a ukáže exponáty ve stavu, jaký si laik nedokáže ani představit. Prohlídka se bude konat v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování, které probíhají pod záštitou European Confederation of Conservator-Restorers Organisations.

Průběh přípravy exponátů a jejich restaurování vám přiblíží konzervátorky Etnografického ústavu - Karolína Macháčková a Libuše Dufková.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS