Dětské muzeum MZM letos slaví 30 let své existence!

Milé děti, dámy a pánové, přátelé, čeká vás spousta oslav, akcí, soutěží a radovánek. Sledujte: #30letsdetskymmuzeem

Budeme se bavit, ale budeme také rekapitulovat a vzpomínat.

Dovolte nám na začátku připomenout zakladatelku a dlouholetou vedoucí Zdenu Polákovou a její mnohaletou spolupracovnici a zástupkyni Evu Jelínkovou. Je zásluhou Zdeny Polákové, že v MZM vzniklo první dětské muzeum v České republice, které si za třicet let své existence vychovalo celou řadu stálých návštěvníků, příznivců i podporovatelů vracejících se nyní s vlastními dětmi.

Rádi bychom paní Zdeně Polákové popřáli mnoho zdraví a životní spokojenosti. Paní Eva Jelínková nás již bohužel opustila, vzpomínáme na ni a posíláme pozdrav až "tam do heren nebeských".

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS