Den seniorů v Moravském zemském muzeu

Na návštěvě v Etnografickém ústavu, 30. 9. 2022


Dopolední program:

Návštěva konzervátorského pracoviště

Všechny  předměty, které se do muzea dostanou, musí projít šikovnýma rukama našich konzervátorek. Ty se o více než 120.000 položek sbírkového fondu Etnografického ústavu starají téměř nepřetržitě. Výsledky jejich práce můžete vidět i v nově otevřené expozici nazvané Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.

Prohlídka stálé expozice

Stálá expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času byla otevřena v dubnu 2022 a představuje specifické projevy tradiční kultury na Moravě se zaměřením na všední i sváteční život venkovských vrstev, pronikání prvků městské kultury, zánik tradice a na její další existenci v rovině folkorismu. Ihned v úvodu například návštěvníky přivítá pluh, který použil při návštěvě Moravy Josef II. Více než  617 m2 naplněných skvosty kulturního dědictví doprovází poutavé audiovizuální prvky. Nově vybudovanou expozici doplňují krátkodobé výstavy ve zrekonstruované kapli Očišťování Panny Marie. V současnosti až do poloviny listopadu můžete vidět výstavu kramářských a poutních tisků s náboženskou tematikou nazvanou Dvanácte vrchů ten strom má.

Odpolední program:

Technika drátkování v praxi

Podle legendy bylo drátenictví trestem za to, že vesničané z obce Vel´ké Rovné na Slovensku zradili na počátku 18. století slavného slovenského zbojníka Juru Jánošíka. Ten je proklel slovy: „Vezměte si drát a kleště a toulejte se světem, protože si nic lepšího nezasloužíte!“ Jeho slova se splnila, obec Vel´ké Rovné se později stala jedním z nejznámnějším středisek slovanského drátenictví. V jedné věci se ale Jánošík zmýlil. I když nebylo drátenictví lehkým způsobem obživy, stalo se pro chudý kraj požehnáním, nikoliv kletbou. Během let se rozšířilo tak, že živilo tisíce slovenských rodin. Praktická funkce již dávno není potřeba, a tak se tato lidová technika stala spíše technikou dekorativní.

Přednáška „Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje zahrnuje to nejlepší z lidové kultury, které jih Morava má“

Ve společnosti statků zapsaných na reprezantativní seznam UNESCO, jako je technika výroby modrotisku, jízda králů nebo slovácký verbuňk, se ocitli Jidáši na Bučovicku, vynášení Smrtnice v Josefově nebo zcela nejnovější statek - obřadní tanec zavádka, která se tančí na Hanáckém Slovácku. Povídání o těchto klenotech bude doplněno mnoha fotografiemi a filmovou projekcí.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS