Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd

Neděle 30. 4. 2023 v 9:30 hod.

RNDr. Svatava Kubešová, RNDr. Jana Tkáčiková

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti a Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.

Během exkurze prozkoumáme mechorosty na beskydských rašelinných loukách včetně Přírodní památky Podgruň. V území je z minulosti uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek, které se pokusíme najít.

Sraz: 9:30 na parkovišti Gruň – Charbulák. Trasa: Charbulák – Janikula – Buřanka – Charbulák.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS