Brno Art Week 2023: Expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

Od 19. 4. 2023


Akce se koná v rámci Brno Art Week 2023.

INTERVENCE I. 

Na jaře roku 2022 otevřel Etnografický ústav MZM novou stálou národopisnou expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Prostřednictvím připravovaných intervencí chceme zaběhlou představu o kamenné instalaci průběžně aktualizovat. Tyto krátkodobé vstupy jsou postaveny na konfrontaci předmětů minulosti a průniku objektů produktového designu dneška. Záměrem je představit tradici jako živý prvek, kde materiál, technika nebo tradiční ornamentika nejsou statickým, zakonzervovaným prvkem. Chceme ukázat tradiční kulturu v roli potenciální inspirace pro design dneška – spojit přítomnost s minulostí.
 

Intervence I.

Kuchyňská židle Máňa absorbuje jak vliv současné designérské tvorby, tak vliv folklórní. Technologie řezání laserem umožnila autorce nechat se inspirovat textilními folklórními dekory. Židle je tvořena čtyřdílnou křížovou dřevěnou konstrukcí z březové překližky spojenou s šestidílnou ohraňovanou hliníkovou konstrukcí. Kulatý tvaru opěráku a oble tvarovaném sedáku s dekorovanými okraji je odvolávkou na tradiční výšivku.

Autorka:

Miriam Danielková
Jídelní židle Máňa
Univerzita J .E. Purkyně, Ústní nad Labem / vedoucí práce MgA. Jan Čapek
Halabala festival 2022, Hlavní cena v kategorii Design nábytku – závěreční práce
Zastoupení na soutěžních přehlídkách:
Halabala festival 2022, Brno, káznice, 7. - 13. 11. 2022
Grand prix Mobitex Student 2023, BVV Brno, 2. - 5. 3. 2023

Připravila Hana Dvořáková
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS