Boubínský prales ‒ i po desítkách let výzkumu zdrojem nových poznatků

Mendelianum, 21. 3. 2023 v 17:00 hod.

V přednášce se Mgr. Monika Kolényová (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno) a Jan Běťák (VÚKOZ, v.v.i., Brno) podělí o nové poznatky z posledních let týkajících se mykobioty Boubínského pralesa. Zaměříme se zejména na ochranářsky významné dřevožijné houby a představíme první výsledky studie, v níž hledáme souvislosti mezi způsobem odumření stromů a vývojem společenstev hub, které se na nich vyskytují.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS