Advent u Šlechtičen

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
10. 12. 2022 od 15:00 do 18:00 hod.

  • 15:00 - 16:00 - PhDr. Alena Kalinová: Příběh Piety ze Šatova - přednáška o jednom nečekaném překvapení gotické Piety, Kaple Očištění Panny Marie
  • 17:00 - 18:00Vánoční koncert Horňácké muziky Petra Mičky, Kaple Očištění Panny Marie, vstupné 80,- Kč

Foyer Paláce šlechtičen: Příběh vánočního stromku

Vzhledem k omezenému počtu míst bude 25. 11. 2022 spuštěn předprodej vstupenek.

Pieta pocházející z pohraničního Šatova na Znojemsku se původně nacházela v domovním výklenku.

Do Etnografického ústavu Moravského zemského muzea byla zakoupena v roce 1988 jako ukázka zlidovělé dřevořezby.

Náročné restaurování v letech 2004 - 2005 akademickou malířkou Vaicou Hejdovou odhalilo gotickou podobu plastiky, dosud skrytou za necitlivými nánosy polychromie z konce 19. století, jež se paradoxně zasloužily o ochranu silně narušeného dřevního jádra před nepříznivými vlivy.

Pieta se tak zařadila k zachovaným dokladům gotického sochařství na území jižní Moravy z let 1480 - 1500.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS