Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen

Díl 3. Závěť paní Magnisové

Obraz: NÚLK ve Strážnici
Text: Zdeňka Pitrunová

Zakladatelkou Paláce šlechtičen - který se nám 21. dubna 2022 slavnostně otevře po mnohaleté rekonstrukci - byla paní Johanka Francisca Prisca hraběnka Magnisová ze Strážnice rozená Bergová z Bergu. Tato poslední příslušnice strážnické větve hrabat Magnisů zesnula 30. května 1655. Zanechala závěť (podepsanou v lednu 1654), ve které založila nadační ústav pro výchovu a zaopatření nemajetných a osiřelých dívek šlechtického i měšťanského původu žijících převážně na území Moravy.

V závěti určila pro brněnský nadační ústav:
- dům v Brně nacházející se mezi ulicemi Kobližnou a Kozí,
- dvě větší zahrady za městskými hradbami,
- statek Medlánky,
- částku 60 000 zlatých rýnských,
- rodinné stříbro a klenoty.

Budoucí provoz nadačního ústavu měl být hrazen z úroků uvedené sumy a výnosu statku v Medlánkách.

Paní Johanka si v testamentu určila patronát nadace: „od císařovny Eleonory Magdaleny Terezie, jakožto panující markraběnky moravské a všech následujících zemských kněžen nejvyšší ochranu jakož i milostivé převzetí hlavního ředitelství této světské nadace šlechtičen s právem jmenovat i sesazovat nadační abatyše a představené“.

V závěti bylo rovněž uvedeno, že ústav má svým schovankám poskytnout odpovídající vzdělání a vědomosti a takto je připravit na budoucí manželství nebo pro vstup do některé z řeholí.

Vykonavatelem závěti byl kníže Maxmilián Dietrichstein.

Díky paní Johaně F. Prisce Magnisové se může Brno pyšnit prvním z těchto nadačních ústavů nejen na území Čech a Moravy, ale celé předlitavské části Rakouské monarchie. Další šlechtické ústavy následovaly v roce 1701 U svatých Andělů v Praze, v 1755 Terezínský ústav na Hradčanech v Praze, 1755 šlechtický ústav v Innsbrucku a v roce 1769 ve Vídni.

Odkud pochází rod Magnisů a jak přišli bohatství? Co všechno manželé František a Johann F. Priska v Brně založili? Jak to bylo s vykonáním závěti paní Magnisové? Co bylo dál? Co se děje v Paláci šlechtičen nyní? A co se bude dít 21. dubna 2022 v Brně?

To vše se dozvíte v dalších dílech seriálu Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS