Unikátní Klenotnice Velké Moravy se otevřela veřejnosti

Ve čtvrtek 20. června byla slavnostně otevřena unikátní Klenotnice Velké Moravy v Archeoskanzen v Modré u Velehradu. Klenotnice Velké Moravy v Modré je jedním ze dvou výstupů mezinárodního přeshraničního projektu INTERREG V-A Slovenská republika a Česká republika SK-CZ 14-20 s názvem „Spoločné dedičstvo od Rímanov po klenoty Veľkej Moravy“. Na české straně jsou účastníky projektu obec Modrá a jako vědecký garant Moravské zemské muzeum - Centrum slovanské archeologie, na slovenské straně pak obec Cífer nacházející se v Trnavském samosprávním kraji s vědeckými garanty v Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd (AÚ SAV) se sídlem v Nitře, a v Trnavské univerzitě. V Cíferu byl v rámci projektu vybudován archeoskanzen, který představuje část sídliště ze 4. století, tedy z doby římské, jehož pozůstatky byly v katastru obce v minulosti objeveny archeology AÚ SAV.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS