Czech-in ve výstavě Trojí život středověké keramiky

Seznámit se se specifiky naší historie a kultury a navštívit komentovanou prohlídku výstavy Trojí život středověké keramiky v překladu do rodného jazyka v rámci projektu Czech-in, využila v hojném počtu vietnamská komunita žijící v Brně. V listopadu nás čeká Czech-in ve výstavě Keltové, hvězdy a Brno

Foto: Jan Cága


Projekt Ministerstva kultury ČR, přispívající k úspěšné integraci cizinců v České republice, vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Centrem pro cizince JMK.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS