Otevření Paláce šlechtičen

Barokní palác ve středu Brna znovu ožívá uměním a kulturou. Návštěvníkům se otevírají dvě nové stálé expozice Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Jako připomínka osobité historie budovy bude zpřístupněna zrekonstruovaná kaple Očišťování Panny Marie.

Čtvrtek 21. dubna 2022

16:00 Kostýmovaný historický průvod

Při příležitosti otevření Paláce šlechtičen MZM zve na historický kostýmovaný průvod s hudbou a tanečníky, šlechtou v dobových kostýmech, schovankami Paláce šlechtičen a hraběnkou Magnisovou.

Oslavíme nejen otevření Paláce šlechtičen, ale připomeneme také zakladatelský čin hraběnky Magnisové připomeneme. Aby každé brněnské dítko vědělo, že díky darům a skutkům dobrodiní se dá slávy dosáhnout!

Účinkují: Brněnský okrašlovací spolek Šembera, Divadlo Husa na provázku, VUS Ondráš, Brněnský městský střelecký sbor, Umělecká agentura REX, dámy a pánové v dobových kostýmech

Společně se vypravíme od sídla Moravského zemského muzea na Zelném trhu přes Dominikánské náměstí a náměstí Svobody k Paláci šlechtičen

Barokní palác opět ožívá uměním a kulturou. Návštěvníkům přináší dvě nové stálé expozice Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Jako připomínka osobité historie budovy bude zpřístupněna zrekonstruovaná kaple Očišťování Panny Marie.

Sledujte doprovodný program!
 

Doprovodný program


Pátek 22. dubna 2022

13:00 a 15:00 Komentovaná prohlídka kaple Paláce šlechtičen a uvedení do nové stálé expozice Loutkařské umění

14:00 a 16:00 Komentovaná prohlídka nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času


Sobota 23. dubna 2022

10:00 až 14:00 Tradiční umění pískem vysypávaných ornamentů před Palácem šlechtičen

Tradici nedávno zapsanou do Seznamu nemateriálních statků Jihomoravského kraje předvedou nositelky tohoto umění ze Šardic.

10:00, 14:00, 16:00 Komentovaná prohlídka nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

11:00, 15:00 Komentovaná prohlídka nové stálé expozice Loutkařské umění a Kaple Paláce šlechtičen

14:00 až 17:00 Odpolední program pro děti v Paláci šlechtičen

Dětský program spojený s prohlídkou nových expozic plný zážitků, poznávání a tvoření ukončený hrou „Hledá se hraběnka Magnisová“.

Doporučujeme rezervaci na detskemuzeum@mzm.cz


Změna programu vyhrazena.

Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen

Dříve než budete mít možnost od 21. dubna 2022 osobně navštívit novou divadelní a etnografickou expozici a vzácnou barokní kapli, přijměte pozvání a nahlédněte do dění za zatím stále zavřenými dveřmi. V prvním díle cyklu vás čeká ohlédnutí za rokem 2021, které bude mít podobu reportáže z rekonstrukce barokní kaple Očišťování Panny Marie.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS