Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen

Díl 4. Erby nad portálem Paláce šlechtičen

Text: Zdeňka Pitrunová
Foto: Jan Cága

V předešlém dílu jsme si představili Johannu Františku Prisku hraběnku Magnisovou a její záměr vybudovat v Brně důstojný domov pro chudé či opuštěné šlechtičny. Ve své závěti ustanovila nejen dostatečné množství financí, ale také správce tohoto majetku a dohlížitele nad stavbou paláce a dalším chodem nadace. Byli jimi pánové z Dietrichsteina, konkrétně kníže Maxmilián Dietrichstein. Vlastní realizace stavby se ujal jeho syn Ferdinand. Ten prodal Magnisovký dům a v září 1669 zakoupil za 3 tisíce zlatých pro nadaci rozestavěný Valdštejnský palác. Na místě tohoto paláce byla v letech 1682-1690 architektem Janem Křitelem Ernou vystavěna původně jednopatrová budova. Tato původní budova Paláce šlechtičen prošla v 18. století významnou přestavbou. Oba šlechtické rody, které se o vybudování a chod Paláce šlechtičen zasloužili, připomínají erby nad portálem.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS