Poradní orgány generálního ředitele

Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Kolegium generálního ředitele Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. Projednání důležitých otázek činností a rozvoje MZM Zaměstnanec MZM
  PhDr. Zdeněk Drahoš   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Svatava Kubešová   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jaroslav Blecha   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Renata Bravová   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Katarína Bednáriková   Zaměstnanec MZM
  Jaroslav Výstrk   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Sylva Brychtová   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jan Břečka   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Tomáš Drobný, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Zdeněk Česal   Zaměstnanec MZM
  Jana Krajňáková   Zaměstnanec MZM
  Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Petra Mertová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Vladimír Hrazdil   Zaměstnanec MZM
  Radmila Jarešová   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Barbora Onderková   Zaměstnanec MZM
  Ing. Michaela Kaděrová   Zaměstnanec MZM
  Ing. Jiří Kolibáč, CSc.   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Milan Mačinec   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Petra Pichlová   Zaměstnanec MZM
  Doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Angela Kozáková   Zaměstnanec MZM
  Ing. arch. Tomáš Prokůpek   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Miroslav Šebela   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Karel Zouhar   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Porada vedení Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. Řešení koncepčních otázek vedení MZM, úkolů a organizačních změn Zaměstnanec MZM
  PhDr. Zdeněk Drahoš   Zaměstnanec MZM
  Ing. Zdeněk Česal   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Barbora Onderková   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Vladimír Hrazdil   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jaroslav Blecha   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Angela Kozáková   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Vědecká rada doc. Ing. Marcel Honza, Dr. - předseda Koordinace krátkodobé a dlouhodobé vědecké činnosti MZM -
  doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.   -
  Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.   -
  doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.   -
  Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.   -
  doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.   -
  Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Vladimír Antonín, CSc.   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. tajemník Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Evaluační komise Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. předseda Hodnocení (evaluace) vědecké činnosti pracovníků MZM ve vědě a výzkumu Zaměstnanec MZM
  PhDr. Zdeněk Drahoš   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Jiří Kolibáč, CSc.   Zaměstnanec MZM
  Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.   Zaměstnanec MZM

Systemizační komise

Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Systemizační komise (ustanovena od 2. 11. 2016) PhDr. Zdeněk Drahoš předseda Dohled nad systemizací pracovních míst a související administrativní a pracovněprávní záležitosti Zaměstnanec MZM
  RNDr. Barbora Onderková   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Katarína Bednáriková   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jaroslav Blecha   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Vladimír Hrazdil   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Zdeněk Česal   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Ediční a výstavní rada PhDr. Zdeněk Drahoš předseda Koordinuje a vyhodnocuje ediční a výstavní činnost MZM  
  PhDr. Jaroslav Blecha    
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.    
  RNDr. Barbora Onderková    
  Mgr. Vladimír Hrazdil    
  Radmila Jarešová    
  Mgr. Sylva Brychtová    
  Milan Mačinec    
  Ing. Zdeněk Česal    
  Prof. PhDr Miloš Štědroň, CSc.    
  Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.    
  Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.    

Sbírkotvorná rada

Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Sbírkotvorná rada PhDr. Zdeněk Drahoš předseda Tvorba sbírek Zaměstnanec MZM
  Mgr. Marek Junek, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jaroslav Blecha   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Svatava Kubešová   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Vladimír Hrazdil   Zaměstnanec MZM
  doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Škodní komise Ing. Zdeněk Česal předseda Řešení škodních událostí a likvidace Zaměstnanec MZM
  PhDr. Zdeněk Drahoš   Zaměstnanec MZM
  Lenka Vítková   Zaměstnanec MZM
  doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Jaroslav Výstrk   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Likvidační komise Ing. Zdeněk Česal předseda Likvidace nepotřebného, poškozeného či nefunkčního majetku Zaměstnanec MZM
  Jaroslav Výstrk   Zaměstnanec MZM
  Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.   Zaměstnanec MZM
  Ing. Angela Kozáková   Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jaroslav Blecha   Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Ústřední inventarizační komise pro inventarizaci majetku Ing. Zdeněk Česal předseda   Zaměstnanec MZM
  Dalibor Huml člen   Zaměstnanec MZM
  Lenka Vítková tajemník Koordinuje a vyhodnocuje inventarizaci majetku Zaměstnanec MZM
Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna
Ústřední inventarizační komise pro inventarizaci sbírek PhDr. Zdeněk Drahoš předseda Koordinuje a vyhodnocuje inventarizaci sbírek Zaměstnanec MZM
  PhDr. Jan Břečka   Zaměstnanec MZM
  RNDr. Růžena Gregorová Ph.D.   Zaměstnanec MZM
Název Předmět činnosti Služby Odměna
Slabá & Partner, daňové poradenství spol. s r.o. Poskytování daňového poradenství Právní pomoc v souvislosti s přípravou, zpracováním a dokončením daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 39 819 Kč bez DPH
    Písemné vyjádření nebo stanovisko k problematice daňového poradenství 1 550 Kč za normostranu
    Hodina daňového poradenství 938 Kč bez DPH
       
IDOS power, s. r. o. Poradenství v oblasti strategického řízení informačních a komunikačních technologií Návrh rozvoje inovačních nástrojů v muzejnictví / Vyhotovení podkladů (technická specifikace) pro VŘ na digitalizaci sbírkových předmětů / Příprava tech. požadavků pro online komunikaci nové generace / Sestavení plánu modernizace IT a ICT Rámcová smlouva s hodinovou sazbou 570 Kč/hod = vedoucí týmu 390 Kč/hod = člen týmu
Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka)
JUDr. Jiří Juříček Mandátní smlouva Právní služby 39 000,- Kč/měsíc + DPH
JUDr. Jiří Juříček Příkazní smlouva Právní pomoc v oblasti Whistleblowingu (ochrana oznamovatelů protiprávních jednání) 2 000,- Kč/měsíc + DPH
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS