Klíčovou dírkou do Paláce šlechtičen

Díl 6. Dnes je ten slavný den

Text: Zdeňka Pitrunová
Foto: Jan Cága

Dnes je ten slavný den, kdy po dlouhé době do všech možných programů uvádím Palác šlechtičen i s otevírací dobou. A co se děje uvnitř Paláce? Co by. Strojíme se.

Vázání šátků k tradičnímu oděvu z Brněnska.
Foto: Jan Cága

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS