Etnografický ústav

Adresa

Kobližná 1
659 37 Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie@mzm.cz

Vedoucí oddělení

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

tel.: +420 542 422 374
e-mail: pmertova@mzm.cz

Zaměstnanci

 • PhDr. Hana Dvořáková – kurátorka sbírky hraček, Ústředí lidové umělecké výroby, filmového archivu, betlémů
  tel.: +420 542 422 361, e-mail: hdvorakova@mzm.cz
 • PhDr. Alena Kalinová  kurátorka sbírky lidového umění (keramika, sklo)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinova@mzm.cz
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D.  zástupkyně vedoucí, kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova@mzm.cz
 • Barbora Orságová, MA – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: borsagova@mzm.cz
 • Mgr. Věra Colledani – kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: vcolledani@mzm.cz
 • Mgr. Šárka Prokešová  kurátorka sbírky lidového umění (plastika, malby na skle)
  e-mail: sprokesova@mzm.cz
 • Mgr. Gabriela Rožková  kurátorka sbírky textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: grozkova@mzm.cz
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkova@mzm.cz
 • Karolína Macháčková, DiS.  konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kmachackova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Orientace na tradiční kultury Moravy od 18. století po současnost

Sbírky: textil (kroj, součástky, interiér. textil), lidové umění, řemeslo a výroba, nábytek, zvykosloví, hudební nástroje, hračky, foto, film, grafika

Etnografický ústav MZM je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011.

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Výstavní činnost:

Trvalé aktivity:

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US