First Step Conference 2024

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Středa 29. 5. 2024 od 9 do 16 hod. (večírek 19 hod.)
Čtvrtek 30. 5. 2024 od 9 do 17:30 hod.

 

Mezinárodní studentské konference pro antropologická a etnologická studia

 Livestream

Vážení studenti,

jménem Etnografického ústavu Moravského zemského muzea bychom Vás rádi pozvali k účasti na prvním ročníku mezinárodní konference s názvem First Step Conference. Chceme dát prostor vysokoškolským studentům oborů etnologie a antropologie, aby se formou krátkého referátu podělili o výsledky svých výzkumných prací, a to 29. - 30. 5. 2024 u nás, v Dietrichsteinském paláci. Konference není zaměřená na specifické téma a vítá studenty bakalářských, magisterských i doktorandských oborů. Ty nejlepší studie budou vybrány a publikovány v odborném periodiku Folia Ethnographica pro rok 2025.

Anotace k příspěvkům přijímáme do 10. 5. 2024 přes následující registrační odkaz: https://www.survio.com/survey/d/O5X8F9J3H5W6Y9W9E

Účast na konferenci již potvrdili kolegové a kolegyně z Rakouska, Slovenska, Polska a samozřejmě Česka. Konferenčním jazykem je angličtina.

Těšíme se na dvoudenní setkání plné inspirace, diskuze a mezinárodní výměny. Součástí konference bude i doprovodný program včetně workshopů, komentovaných prohlídek expozic a společenský večírek.

Pro více informací neváhejte kontaktovat hlavní koordinátorku projektu Barboru Orságovou na borsagova@mzm.cz.

Katalog ke konferenci s podrobnějšími informacemi naleznete ZDE.

Dear students,

on behalf of the Ethnographic Institute of the Moravian Museum, we would like to invite you to participate in the first year of the international conference called First Step Conference. We want to give university students in the fields of ethnology and anthropology the opportunity to share the results of their research work in the form of a short paper, on 29-30 May 2024 in the Dietrichstein Palace. The conference is not focused on a specific topic and welcomes students of bachelor's, master's and doctoral degrees. The best studies will be selected and published in the scientific journal Folia Ethnographica in 2025.

We accept annotations of your contributions until 10/05/2024 via the following registration link: https://www.survio.com/survey/d/O5X8F9J3H5W6Y9W9E

Colleagues from Austria, Slovakia, Poland and, of course, the Czech Republic have already confirmed their participation in the conference. The conference language is English. 

We are looking forward to a two-day meeting full of inspiration, discussion and international exchange. The conference will also include an accompanying program including workshops, guided tours of our exhibitions and a social party.

For more information, do not hesitate to contact the main project coordinator Barbora Orságová at borsagova@mzm.cz.

The conference catalog can be downloaded HERE.

Konference vznikla na základě IP DKRVO 23800 (Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace).
The conference was created with the support of IP DKRVO 23800 (Institutional support for long-term conceptual development of a research organization).
CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US