Textil v muzeu / Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy

Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav ve spolupráci s Kabinetem teoretických studií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Etnografickou komisí AMG
 

vyhlašuje 20. ročník konference

Textil v muzeu / Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy


Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh, Brno
Středa a čtvrtek 12. - 13. 6. 2024

Anotace konference

Studium a interpretace kulturního dědictví uchovávaného v paměťových institucích může být předmětem činnosti řady vědních oborů. Konference Textil v muzeu se od samého počátku profiluje jako mezioborová platforma nabízející odborníkům z řady vědních oborů možnost společně prodiskutovat otázky spojené se studiem oděvní kultury středoevropského prostoru. Tato jedinečná koncepce umožňuje navázat kontakty napříč vědními obory, kdy se mohou potkat a inspirovat svými otázkami ale i metodami výzkumu či samotnými formami vědeckého výstupu historici, etnografové, konzervátoři-restaurátoři, muzejníci, textilní technologové, památkáři a akademičtí pracovníci – teoretici. Záměrně pořadatelé tematicky profilují jednotlivé ročníky, aby umožnili všem účastníkům detailně mapovat dílčí segmenty rozměrného bohatství dochovaného kulturního bohatství. Ústředním středobodem konference je vždy sbírka, ať již v podobě muzejních kolekcí či fondů spravovaných památkovým ústavem, církvemi č jinými institucemi nebo jedinci.
 

Ke stažení:
- Program konference 12. 6. 2024 (PDF dokument, 711 kB)
- Program konference 13. 6. 2024 (PDF dokument, 706 kB)
- Praktické informace (PDF dokument, 742 kB)

Cíl konference

V roce 2024 se pořadatelé rozhodli zaměřit pozornost na obuv a výrobky z usní, které tvořily v minulosti oděvní doplňky či nezbytné funkční detaily oděvů. Usně mohly být kombinovány s dalšími materiály, což mohlo ovlivnit nejen funkčnost a estetiku výrobku, ale i volbu výrobní technologie. Dnes mohou být tyto detaily důvodem pro dodržení zvláštních požadavků z hlediska preventivní konzervace, např. v expozicích, při volbě vhodného uložení v depozitáři. Z usní mohly být zhotoveny nejrůznější výroky, jejichž poznání a zasazení do kontextu vývoje oděvní kultury mohou být přínosem jak pro vědeckou obec, tak zprostředkovaně prostřednictvím výstavy či jiných projektů i pro designéry a většinovou populaci.

Díky zapojení odborníků z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude téma reflektováno také optikou vztahu vysoké školy k muzejním sbírkám a to například na ose: obuv ve sbírkách jako kulturní dědictví - technologie a materiál - edukace a inspirace pro současnou produkci v kontextu slow fashion.

Prostor konference je otevřen také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. Konference chce být platformou pro přednášející, kteří se dokáží na problematiku zaměřit v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Proto je konference otevřena také pro konzervátorské zprávy o provedených zásazích či průzkumech spojených s tématikou konference. V neposlední řadě pořadatelé očekávají také příspěvky prezentující výstavní aktivity v sálech i ve virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci v muzejním či galerijním prostoru.

Harmonogram konference


Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
 

První den konference 12. 6. 2024


10-11 hod. prezence účastníků v předsálí
 

1. blok přednášek - Obuv jako ne/zbytná součást šatníku pohledem dějin módy


11.00-11.20 Slavnostní zahájení konference Textil v muzeu / Obuv a oděvní doplňky z usní v perspektivě dějin módy vedením Moravského zemského muzea v Brně

11.20-11.40 Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. (Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně): Technologické implementace v designu. Vize, utopie a dědictví

11.40-12.00 PhDr. Veronika Pilná, Ph.D. (Národní památkový ústav): Druhá do páru. Valdštejnské dámské střevíce

12.00-12.20 Mgr. Kateřina Cichrová a Mgr. Milena Hajná (Národní památkový ústav, ú.o.p. České Budějovice): Lehkým i vážným krokem. Soubor obuvi ve sbírkách garderoby na zámku v Českém Krumlově

12.20-12.35 Diskuse k 1. bloku přednášek

Přestávka na občerstvení
12.35-13.15
 

2. blok přednášek - Obuv a oděvní doplňky z usní pohledem dějin módy


13.15-13.35 PhDr. Markéta Grill Janatová a Ing. Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Obutí pro šlechtičnu i svatou

13.35-13.55 doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Ceremoniální obuv církevních hodnostářů ve Vatikánských sbírkách

13.55-14.15 PhDr. Vanda Marešová (Národní muzeum, Praha): Poslední kroky Marie Riegrové Palacké

14.15-14.35 Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum, Praha): Sportovní obuv a její důležité krůčky k úspěchu

14.35-14.50 Diskuse k 2. bloku přednášek

Přestávka na občerstvení
14.50-15.10

V rámci přestávky bude možné absolvovat komentář Mgr. Pavlíny Koubové (Muzeum města Prahy) k posteru Kam kráčíš, Jezulátko?
 

3. blok přednášek - Fokus do sbírkových kolekcí institucí


15.10-15.30 PhDr. Miroslava Burianová (Národní muzeu, Praha): Květiny pro první dámu. Usňové brože Hany Benešové

15.30-15.50 Radek Polách (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace): Kožené podšívky klobouků a pokrývek hlavy z 19. a první třetiny 20. století

15.50-16.10 Mgr. Lucie Žáková (Městské muzeum Moravská Třebová): Kožené doplňky lidového kroje ve sbírce Městského muzea Moravská Třebová

16.10-16.30 Ing. Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Sláma a její uplatnění ve výzdobě textilních předmětů

16.30-16.45 Diskuse k 3. bloku přednášek

Exkurze pro účastníky konference (1. skupina): Návštěva výstavy Nastoupil jsem co redaktor... Literatura a literáti v Lidových novinách 1893-1939  
MZM / Dietrichsteinský palác / Zelný trh 8
17.00-18.00  

Exkurze pro účastníky konference (2. skupina): Návštěva stálé expozice Lidová kultura na Moravě v zrcadle času a výstavy Příběh Paláce šlechtičen. 370 výročí založení Nadace Panny Marie Školské v Brně v Etnografickém ústavu MZM.
MZM / Palác šlechtičen / Kobližná 1
17.00-18.00

Společenský večer 12. 6. 2024


19.00-21.00 hod. - Společenský sál na radnici Městské části Brno-střed (Dominikánská 2).
Součástí společenského večera bude vystoupení folklorního souboru Slovácký krúžek v Brně, který dlouhodobě spolupracuje s Etnografickým ústavem MZM.

Druhý den konference 13. 6. 2024
 

1. blok přednášek - Nové výstavní, publikační a vědecké počiny


9.00-9.10 Mgr. Gabriela Rožková (Moravské zemské muzeum): Výstavní projekt Boty. Odraz tradice

9.10-9.30 Anna Brotánková a Mgr. Dana Hradilová (Muzeum Českého krasu, p. o.): Ševci, svrškaři a příštipkáři. Výstava o ševcovském řemesle v Městském muzeu v Žebráku

9.30-9.40 Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti): Lidové kožichy ze Slovácka. Proběhlá výstava a připravovaná publikace

9.40-10.10 PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové): Projekt Vlákna paměti. Minulost a současnost vambereckého krajkářství

10.10-10.20 Diskuse k 1. bloku přednášek

Přestávka na občerstvení
10.20-10.30

V rámci přestávky bude možné absolvovat komentář Kristiny Kruntorád Ketmanové k posteru Korzety v Čechách a na Moravě
 

2. blok přednášek - Péče paměťových institucí o předměty s podílem usní  


10.30-10.50 Bc. Jana Obročníková (Dobra, Turnov): Podšívky textilních měšců nebo usňové měšce?

10.50-11.10 Mgr. Aleš Hoch, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.): Archeologické nálezy středověké obuvi na území České republiky
 
11.10-11.30 Marie Rafajová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze): Restaurování dámských bot z pozůstalosti Zdenky Baldové

11.30-11.50 Mgr. Tomáš Bárta Pražák, DiS. (Národní muzeum, Praha): Módní doplňky renesančního Benátčana v odkazu Heinricha von Liebiega

11.50-12.00 Diskuse k 2. bloku přednášek

Přestávka na občerstvení
12.00-12.30
 

3. blok přednášek - Komparace změn v technologii výroby obuvi a zpracování usní


12.30-12.50 Mgr. Valérie Záhonová (matériO' Prague): Nové alternativy zvířecích usní

12.50-13.10 MgA. Oldřich Vojta, DiS. (Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně): Senzorická technologie v praxi současného designera obuvi

13.10-13.30 MUDr. Dalibor Badal a Mgr. Josef Kopecký: Pavím brkem vyšívané opasky ze sbírky Kroužku divadelních ochotníků „Vrchlický“ v Lezníku

13.30-13.50 MUDr. Dalibor Badal: Rekonstrukce malohanáckého opasku vyšívaného pavím brkem

13.50-14.00 Diskuse k 3. bloku přednášek

14.00 Slavnostní ukončení konference

Exkurze pro účastníky konference (1. skupina): Návštěva výstavy Nastoupil jsem co redaktor... Literatura a literáti v Lidových novinách 1893-1939  
MZM / Dietrichsteinský palác / Zelný trh 8
14.15-15.15  

Exkurze pro účastníky konference (2. skupina): Návštěva stálé expozice Lidová kultura na Moravě v zrcadle času a výstavy Příběh Paláce šlechtičen. 370 výročí založení Nadace Panny Marie Školské v Brně v Etnografickém ústavu MZM.
MZM / Palác šlechtičen/ Kobližná 1
14.30-15.30

Kontakt na pořadatele

 • PhDr. Petra Mertová, Ph.D. - Etnografický ústav MZM, Brno, Kobližná 1, e-mail: pmertova@mzm.cz / tel: 732 264 594
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D. - Etnografický ústav MZM, Brno, Kobližná 1, e-mail: jpolakova@mzm.cz / tel: 702 051 300
 • Mgr. Gabriela Rožková - Etnografický ústav MZM, Brno, Kobližná 1, e-mail: grozková@mzm.cz / tel. 542 422 383 - přijímá texty do recenzního řízení časopisu Textil v muzeu
 • Libuše Dufková - Etnografický ústav MZM, Brno, Kobližná 1, e-mail: ldufkova@mzm.cz / tel. 542 422 376 - komunikuje s autory posterů 

Vyhlášené tématické okruhy:

Z tohoto důvodu organizátoři očekávají příspěvky do těchto tematických celků:

 • Obuv jako ne/zbytná součást šatníku pohledem dějin módy
 • Komparace změn v technologii výroby obuvi a zpracování usní
 • Focus do sbírkových kolekcí institucí
 • Příklady a zásady péče paměťových institucí o předměty s podílem či převažujícím obsahem usní
 • Nové výstavní a publikační počiny
 • Sbírky v online prostoru

Své příspěvky již avizovali:

 • Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., Kabinet teoretických studií, Fakulta multimediálních studií, UTB Zlín
 • Mgr. Gabriela Rožková, Moravské zemské muzeum
 • Mgr. Valérie Záhonová, matériO' Prague
 • Mgr. Ludmila Kotorová, Západočeské muzeum v Plzni
 • Mgr. Marta Kondrová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • PhDr. Veronika Pilná (Národní památkový ústav): Druhá do páru. Valdštejnské dámské střevíce
 • Mgr. Kateřina Cichrová a Mgr. Milena Hajná (Národní památkový ústav, ú.o.p. České Budějovice): Lehkým i vážným krokem. Soubor obuvi ve sbírkách garderoby na zámku v Českém Krumlově
 • Radek Polách (Muzeum Novojičínska, p. o.): Kožené podšívky klobouků a pokrývek hlavy z 19. a první třetiny 20. století
 • Mgr. Tomáš Bárta Pražák, DiS. (Národní muzeum, Praha): Módní doplňky renesančního Benátčana v odkazu Heinricha von Liebiega
 • Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum, Praha): Sportovní obuv a její důležité krůčky k úspěchu
 • Bc. Jana Obročníková (Dobra, Turnov): Podšívky textilních měšců nebo usňové měšce?
 • MUDr. Dalibor Badal (soukromý badatel): Rekonstrukce malohanáckého opasku vyšívaného pavím brkem
 • Marie Rafajová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze): Restaurování dámských bot z pozůstalosti Zdenky Baldové
 • PhDr. Vanda Marešová (Národní muzeum, Praha): Poslední kroky Marie Riegrové Palacké
 • PhDr. Markéta Grill Janatová a Ing. Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Obutí pro šlechtičnu i svatou
 • PhDr. Miroslava Burianová (Národní muzeu, Praha): Květiny pro první dámu. Usňové brože Hany Benešové
 • PhDr. Vlastimil Havlík (Univerzita Hradec Králové): Projekt Vlákna paměti, Minulost a současnost vambereckého krajkářství
 • RNDr. Anna Brotánková a Mgr. Dana Hradilová ( Muzeum Českého krasu, p.o.): Ševci, svrškaři a příštipkáři. Výstava o ševcovském řemesle v Městském muzeu v Čelákovicích
 • MUDR. Dalibor Badal (soukromý badatel) a Mgr. Josef Kopecký: Pavím brkem vyšívané opasky ze sbírky Kroužku divadelních ochotníků „Vrchlický“ v Lezníku
 • Ing. Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Sláma a její uplatnění ve výzdobě textilních předmětů
 • Mgr. Aleš Hoch, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.): Archeologické nálezy středověké obuvi na území České republiky

Postery:

 • Kristina Kruntorád Ketmanova: Korzety v Čechách a na Moravě
 • Mgr. Pavlína Koubová (Muzeum hl. m. Prahy): Kam kráčíš, Jezulátko?

Vzhledem k naplněné kapacitě přednáškového sálu jsme dnes 3. 6. 2024 ukončili přihlašování na konferenci Textil v muzeu.

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Konference je připravována v prezenční formě. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu formátu konference s ohledem na aktuální hygienická pravidla platná v ČR minimálně měsíc před datem konání konference.

Příspěvky lze prezentovat v češtině, slovenštině, polštině či angličtině.

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 16. května 2024. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese pmertova@mzm.cz.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese ldufkova@mzm.cz.

NOVINKA: Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV), a to do 1. čísla s datem dodání do 31. května 2024, a do druhého čísla s datem dodání do 31. 8. 2024. Texty je nutné odeslat na adresu: pmertova@mzm.cz.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci prosím vyplňte v níže uvedeném online formuláři do 27. května 2024. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky.

Přihlášky k účasti na konferenci prosím vyplněné v níže uvedeném online od 28. května 2024 budou fakturovány ve vyšší cenové sazbě. Na e-mail Vám obratem přijde potvrzení přijetí přihlášky.

Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách MZM a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 16. 5. 2024. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (70 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme, že organizátoři nezajišťují ubytování účastníkům konference.

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury nebo v hotovosti na místě.
 

Online formulář k přihlášení na konferenci

Konferenční poplatky

 • zdarma - student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC)
 • 800 Kč / osoba - fakturace na základě zaslané a vyplněné přihlášky doručené pořadatelům do 27. 5. 2024 / MZM odešle fakturu na základě údajů v přihlášce
 • 1000 Kč / osoba - platba na místě nebo fakturace na základě zaslané a vyplněné přihlášky doručené pořadatelům od 28. 5. 2024 / MZM odešle fakturu na základě údajů v přihlášce

Pořadatel si vyhrazuje právo na uplatnění 100% storna v případě neomluvené absence přihlášených účastníků. Za omluvenou absenci pořadatel považuje písemnou zprávu v e-mailové korespondenci pořadatele na adrese pmertova@mzm.cz. Zpráva musí být doručena nejpozději do 11. 6. 2024 do 18 hod. nebo telefonicky na číslo: 732 264 594.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US