Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století / výukový program

I. Od konce monarchie k samostatnému státu


Zpět na program Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století


Tematické okruhy I. programu:
- Konec starých časů - pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914
- Moravané v letech Velké války 1914 - 1918
- Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938

Místo a termín konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy v úterý až pátek
Začátky programů: v 9.00, v 10.30, ve 12.00 a ve 13.30 hodin (případně dle domluvy)
Časový rozsah programu: 90 minut
Vstupné: 50,- Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Věková skupina: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ


Vzdělávací program:

Vzdělávací oblastí pro žáky prvního stupně základních škol je Člověk a jeho svět, zejména jeho část Lidé a čas. Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je Člověk a společnost. Tato oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a další průřezová témata.


Obsah programu:

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi prvních třech tematických okruhů expozice Středoevropská křižovatka v rámci skupinové badatelsky orientované výuky. S využitím vybraných sbírkových předmětů, písemných a obrazových pramenů, dobových předmětů na dosah, komiksových příběhů a praktických aktivit prochází účastníci programu po časové ose k poznání jednotlivých kapitol dějin 20. století a interpretují jejich výpověď.

V programu si připomeneme rozvoj vědy a techniky, proměny kulturního života na přelomu století, příčiny, souvislosti a důsledky prvního globálního válečného konfliktu; dále vznik a postavení Československé republiky v meziválečné Evropě z hlediska politického, hospodářského a kulturního; základy a principy politického a ústavního systému první republiky; v neposlední řadě si představíme významné představitele veřejného i kulturního života s přihlédnutím ke specifikům moravských dějin.


Výstupy programu:

Školní skupiny návštěvníků získají v rámci tematických edukačních programů v expozici základní informace o 20. století. Žáci budou schopni orientovat se v historii 20. století a diskutovat o konkrétních historických obdobích, zejména o dopadech dějinných událostí na dnešní svět - politickou, kulturní a sociální situaci naší země.

Stoletý život Moravy

Společný lektorský projekt k výstavnímu cyklu Republika 100.
Velké výročí, jedna rodina, čtyři silné příběhy ve čtyřech brněnských muzeích. Muzeum města Brna, Technické muzeum, Moravské zemské muzeum a Muzeum Brněnska nabízejí ke svým výstavám k výročí republiky společný lektorský program pro školy, kroužky a různé zájmové skupiny. Podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách republika100.cz.

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS