Mendelianum - atraktivní svět genetiky

ZAVŘENO

Adresa

Muzejní 1
659 37, Brno
tel.: +420 515 910 411
e-mail: mendelianum@mzm.cz
mendelianum.cz

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2022

V sobotu 21. 5. 2022 se MZM zapojuje do Brněnské muzejní noci. Centrum Mendelianum bude přes den uzavřeno a pro návštěvníky bude přístupné od 18:00 do 23:30 hod.
V neděli 22. 5. 2022 bude otevřeno beze změn. Více info k programu Brněnské muzejní noci.
 


Mendelova stezka Brnem / Mendel's Path through Brno


Návštěvnické centrum Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky a molekulární biologie nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Díky spojení historických prostor, kde působil zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, se špičkově zařízenou laboratoří si návštěvníci mohou aktivně vyzkoušet řadu metod a laboratorních postupů od opylování květů hrachu po genovou expresi.

Cílem projektu je posílit zájem veřejnosti o výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie a populárně-vědeckou formou prezentovat i praktické a společenské dopady objevů v této oblasti. Součástí aktivit centra je také Mendelova interaktivní škola, která zahrnuje i pět mobilních laboratoří. Ty zpřístupní nejnovější poznatky vědy středoškolským studentům.

Centrum Mendelianum rovněž naváže na tradici výzkumu vědeckého a kulturního odkazu jednoho z největších vědců světové historie Johanna Gregora Mendela. Nová expozice demonstruje pokrok, který věda zaznamenala za 150 let od vydání jeho přelomové práce Pokusy s rostlinnými hybridy.

Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia vývoje živých systémů z hlediska dědičnosti a proměnlivosti. Svou teorii podložil Mendel pokusy s hrachem a dalšími rostlinami, které prováděl v zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně. (Oddělení pro historii biologických věd)

Multimediální aplikace expozice Mendelianum - atraktivní svět genetiky

- ke stažení na App Store (pro iOS) | anglická verze
- ke stažení na Google Play (pro Android OS) | anglická verze

Otevírací doba

pondělí - zavřeno -
úterý - zavřeno -
středa 9:00 - 17:00
čtvrtek 9:00 - 17:00
pátek 9:00 - 17:00
sobota 10:00 - 17:00
neděle 13:00 - 17:00

Vstupné

  plné zvýhodněné rodinné
Mendelianum 70,- 50,- 150,-
S výkladem 100,- 60,- 220,-
       
Školní skupiny (10 a více)      
Jednotlivá expozice bez výkladu - 40,- -
Jednotlivá expozice s výkladem - 50,- -

Upozornění

Soubor poskytovaných slev

Ve středu od 15 do 17 hod. a ve čtvrtek od 9 do 17 hod. je možné navštívit a vyzkoušet si i laboratoř Mendeliana pod odborným dohledem lektora. Vzhledem k případnému vytížení lektora, doporučujeme zajistit si aspoň den předem jeho dohled rezervací na e-mailu mendelianum@mzm.cz.

Prohlídku s výkladem je také možné objednat v rámci otevírací doby v pracovních dnech pouze na základě předchozí rezervace.

Ve státní svátky, které připadnou na středu až neděli, otevřeno od 13:00 do 17:00.

Zajímavosti, doprovodné akce:

Mendelova stezka Brnem

Publikace

  • Gregor Johann Mendel: Pokusy s hybridy rostlin 
    Překlad a komentář: PhDr. Anna Matalová, Mendelianum 

    Úplný soubor Mendelova (1822-1884) díla z oblasti výzkumu hybridů a jejich potomků (2008). Z Mendelových objevů se za 150 let vyvinula dnešní genetika, která hluboce zasahuje do vývoje biologických věd. K již publikovaným pracím o hybridech hrachu (1965) a křížencích jestřábníku (1869) jsou zde poprvé v češtině připojeny jeho dopisy C. Nägelimu, které v mnohých ohledech obě práce doplňují. 
    www.kosmas.cz  
  • Nový komentovaný překlad Mendelovy objevné práce vydané v roce 1866 připravený PhDr. Annou Matalovou vyšel v roce 2010 jako příloha českého překladu knihy Snustad, Simmons: Principles of Genetics, 5th Edition

Projekt VaVpI Evropských strukturálních fondů ( www.strukturalni-fondy.cz ;www.strukturalni-fondy.cz)

Projekt č. CZ.1.05/3.2.00/09.0180

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS