Offer traveling exhibitions

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební…

Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou

Výstava představuje na pozadí křesťanského liturgického roku známé i méně známé svaté a svátky,…

Divadlo českých potulných loutkařů

Výstava dokládá téměř neměnnou podobu českého kočovného marionetového divadla od konce 18. stol. do…

O českém loutkovém divadle rodinném

Výstava přibližuje významnou kapitolu českého ochotnického divadla první poloviny 20. století,…

Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

Výstavní projekt zábavnou, narativní i vizuální formou představuje původní autorskou literární…

Expedice středověk

Interaktivní výstava přenese návštěvníky do období středověku. Na vlastní kůži si mohou vyzkoušet…

Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět

Interaktivní projekt přibližuje zdravým návštěvníkům svět postižených, seznamuje s tím, jak vnímají…

Jak se rodí večerníčky

Výstava připravená ve spolupráci s Ateliery Bonton Zlín a Českou televizí Brno přináší spoustu…

Za dlouhých zimních večerů

Návštěvníci se seznámí se starými zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé…

Stromy jako domy / Život na stromě, ve stromě a pod stromem

Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou, rozdělena na tři základní biotopy: les, prostředí u…

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US