Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století / výukový program

III. Sovětská okupace, Morava normalizační a návrat demokracie


Zpět na program Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století


Tematické okruhy III. programu:
- Pražské jaro 1968 a sovětská okupace
- Morava normalizační
- Návrat demokracie 1989 - 1993

Zahájení: 5. březen 2019
Místo a termín konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy v úterý až pátek
Začátky programů: v 9.00, v 10.30, ve 12.00 a ve 13.30 hodin (případně dle domluvy)
Časový rozsah programu: 90 - 120 minut
Vstupné: 50,- Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Věková skupina: 8. - 9. třída ZŠ, SŠ


Vzdělávací program:

Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bude Člověk a společnost. Tato oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a další průřezová témata.
 

Obsah programu:

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi třech tematických okruhů expozice "Středoevropská křižovatka".

Popíšeme si průběh a důsledky vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa včetně různých druhů protestů vůči okupaci. Představíme si kontrast normalizační každodennosti, únik obyvatelstva před jeho dopady i různé projevy odporu proti režimu. Přiblížíme si podstatu disentu, seznámíme se s Chartou 77, neopomeneme připomenout ani různé formy oslav režimu a další symboly normalizace. Objasníme si události sametové revoluce a změny ve společnosti, které sametová revoluce přinesla.

Žákům a studentům jsou zadávány tvořivé úlohy, aby se způsobem aktivního poznávání co nejpravdivěji přiblížili k životu v konkrétní době. V programu využíváme audiovizuální média, autentické předměty a repliky z období normalizace, doprovodné vzdělávací materiály. Po zvládnutí tématu budou žáci na adekvátní úrovni schopni podat základní charakteristiku Československa v letech 1969-1989 v oblasti politické, hospodářské a kulturní. Budou chápat podstatu tzv. normalizace.

Expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS