Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století / výukový program

II. Od Protektorátu Čechy a Morava k Pražskému jaru


Zpět na program Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století


Tematické okruhy II. programu:
- Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945
- Léta naděje a vzestup totality 1945 - 1960
- Zlatá šedesátá - do roku 1968

Zahájení: 9. října 2018
Místo a termín konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy v úterý až pátek
Začátky programů: v 9.00, v 10.30, ve 12.00 a ve 13.30 hodin (případně dle domluvy)
Časový rozsah programu: 90 minut
Vstupné: 50,- Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Věková skupina: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ


Vzdělávací program:

Vzdělávací oblastí pro žáky prvního stupně základních škol bude Člověk a jeho svět, zejména jeho část: Lidé a Čas. Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bude Člověk a společnost. Tato oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a další průřezová témata.
 

Obsah programu:

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi třech tematických okruhů expozice "Středoevropská křižovatka".

Součástí programu jsou aktivity umožňující žákům získávat informace vlastním objevným způsobem a činnosti zahrnující prožitek. Na základě různých zdrojů žáci sledují odlišné příběhy (tří konkrétních osobností), které následně srovnávají a naznačují jejich historické souvislosti. Žáci jsou schopni shrnout skutečnosti, které byly nacistickou i komunistickou ideologií kvalifikovány jako nepřátelské režimu, vedly k odporu a odboji. Umí definovat vlastní kritéria pro pojetí hrdinství a uplatnit je v předložených příbězích.

V úvodu programu se zaměříme na dopady a reakce obyvatelstva v letech prvního totalitního režimu - nacistické okupace. Představen bude domácí i zahraničí národní odboj, systém nacistického útlaku a likvidace některých skupin obyvatelstva. Seznámíme se s krátkým návratem relativní demokracie po konci druhé světové války, s následným komunistickým převratem v roce 1948, terorem padesátých let 20. století a léty postupného utužování totalitního komunistického režimu. Na závěr programu si přiblížíme pokus o reformování komunistického režimu završený tzv. Pražským jarem 1968, ukončený vpádem okupačních vojsk Varšavské smlouvy.

Expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS