Magický svět loutek

 

Zpět na Programy pro školy

Výukový program ke stálé expozici Loutkářské umění.
 

Termín konání: permanentní program od 19. 4. 2023 - středa, čtvrtek, pátek
Místo konání: Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Začátky programů: v 9:00, v 10:30, ve 12:00 nebo dle emailové či telefonické domluvy  
Časová dotace: 60 - 90 minut
Doporučený počet žáků: maximálně 30 (jedna třída)
Vstupné: 60,- Kč za žáka
Objednávky programu: nutno předem objednat na tel: 533 435 274 nebo 371 (Dětské muzeum), e-mail: detskemuzeum@mzm.cz
Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace
Věková skupina: MŠ, ZŠ (1. stupeň)

Obsah programu:

Cílem permanentního programu je teoreticko-praktické obeznámení dětí se specifickým druhem umění a částí regionálních dějin. Obsah programu cílí na dětskou fantazii a kreativitu, zvyšuje zájem dětí o výtvarnou a dramatickou výchovu i na možnosti mezipředmětových přesahů tématu. Děti se seznámí s různými typy loutek, se vznikem loutky, základními divadelními pojmy, vyzkouší si manipulaci s loutkami. Prostřednictvím celé řady různorodých aktivit se účastníci inspirují k vlastnímu kreativnímu myšlení i rozvíjení jemné motoriky. Každý účastník si z programu odnese vlastní jednoduchou loutku.

Očekávané výstupy programu: 

  • Žák zná pojmy loutka a loutkové divadlo, rozeznává různé typy loutek a divadel
  • Žák rozeznává povolání spojená s tématem loutkářství
  • Žák na základě muzejních exponátů pozná specifickou kulturní oblast českých dějin
  • Program napomáhá k rozvoji řečových schopností a komunikačních dovedností
  • Program napomáhá dětským účastníkům k rozvoji klíčových kompetencí
  • Program napomáhá k rozvíjení obecné kulturní gramotnosti
  • Program celkově podporuje vztah dětí k loutkářství a k muzeu

Videospot k programu:

Plakát k programu:

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS