Terénní průzkum v místě zániku paraskupiny Komenský


Zpět na Historické oddělení MZM

Jednou z mnoha paraskupin, které k nám koncem 2. světové války seskočily ze Sovětského svazu, byl desetičlenný výsadek s krycím názvem Komenský, vyslaný partyzánským štábem 4. ukrajinského frontu. Zajímavé bylo již národnostní složení desantu: šest osob ruské a ukrajinské národnosti, tři sudetští Němci a jeden Čech, příslušník 1. čs. armádního sboru. Velitelem skupiny byl německý antifašista kpt. Gustav Schneider, pocházející z Hazlova u Aše a politickým komisařem oddílu ppor. 1. čs. armádního sboru Robert Reich, původem z Brna.

Skupina byla vysazena v noci z 21. na 22. ledna 1945 v prostoru vrchu Písečná u obce Pohledy, jihovýchodně od Svitav. Její tragický osud předznamenala skutečnost, že přistála v oblasti německého osídlení v tehdejších Sudetech. Od prvního okamžiku tak německé obyvatelstvo upozorňovalo bezpečnostní orgány na pohyb parašutistů. Do jejich stíhání se postupně zapojily jednotky Volkssturmu, členové Jagdkommanda a Oddílu zvláštního určení 28 z Letovic, německé i protektorátní četnictvo, příslušníci brněnského gestapa a další. Při jedné z přestřelek byl 24. ledna v lese u obce Březina postřelen a zajat ppor. Robert Reich. Gestapo jej převezlo do Brna, kde byl po krutých výsleších v únoru 1945 popraven v Kounicových kolejích.

Zbytek skupiny byl definitivně obklíčen 25. ledna 1945 v oblasti Předního Arnoštova, nedaleko lesního lomu u Kraví hory (kóta 566). V následném boji sedm parašutistů zahynulo a jeden raněný padl do zajetí (později zastřelen). Z celého desantu se zachránil pouze náčelník štábu Ivan Kirilovič Čerepenko, který se od ostatních odpoutal již 24. ledna.

Koncem června 2019 prozkoumali Vlastimil Schildberger ml. a Jiří Krause místo posledního boje skupiny Komenský. Za pomníkem a hrobem parašutistů u Předního Arnoštova uskutečnili průzkum strmého svahu za bývalým lesním lomem pomocí detektoru kovu. První zvukový tón detektoru ohlásil nález barevného kovu: jednalo se o mosazný šroub z granátu, zapalovač typu Kovešnikov, dvě ocelové střepiny a celou horní část uvedeného zapalovače. Další tón detektoru označoval přítomnost většího železného předmětu: po opatrném vyhloubení sondy byl v hloubce 25 cm nalezen odjištěný ruční obranný granát F1. Nález byl neprodleně ohlášen na tísňovou linku Policie ČR. Po příjezdu pyrotechniků z expozitury PČR z Brna byl granát zneškodněn na okraji lesa odpalem. Díky profesionální práci pyrotechniků se podařilo zachovat tělo granátu, který byl při destrukci rozlomen.

Následoval průzkum okolí lesního opukového lomu, který se nachází na vrcholku kopce. Místo smrti parašutistů se mělo nacházet vpravo od lomu západním směrem. Prvním nálezem byly však pouze vystřílené slepé patrony z čs. samopalu vzor 58. Pocházely z roku 1985, kdy zde studenti Vojenského gymnázia Jana Žižky z Moravské Třebové prováděli přesnou rekonstrukci posledního boje výsadku Komenský. Východním směrem od lomové jámy se podařilo objevit nerezový knoflík s tmavě hnědým nátěrem a německou mosaznou nábojnici ráže 9 mm Para (podle silně vyraženého úderníku vystřelenou ze samopalu). Vedle ní se našel nevystřelený náboj s projektilem stejné ráže. Další vystřelená nábojnice, tentokráte sovětské výroby, byla nalezena přibližně 60 m severozápadním směrem ke konci lomové jámy spolu s nevystřeleným nábojem ráže 7,62 mm Tokarev. Při další obchůzce byl nalezen ocelový obojek s ostny, který je používán k výcviku služebních psů a konečně ocelový projektil ráže 7 x 57 Mauser. Jedná se o starší typ vojenské munice, používaný u loveckých zbraní. Podle dobových výpovědí měli někteří gestapáci při zásahu vlastní lovecké pušky. Starším typem pušky Mauser 1892 mohli být vyzbrojeni frekventanti četnické školy ze Zábřehu.

Všechny nalezené předměty dokumentují místo posledního boje členů desantu Komenský dne 25. ledna 1945. Předmětem s jednoznačně největší vypovídací hodnotou je nevybuchlý obranný granát F1, který musel použít jeden ze sovětských parašutistů.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS