Přednáška Slovácká brigáda 1918-1919 - prvky regionalismu v budování československé armády


Zpět na Historické oddělení MZM

Ve středu 20. září 2023 proběhla v sále Moravského zemského archivu v Brně přednáška magistra Lukáše Lexy s názvem Slovácká brigáda 1918-1919 - prvky regionalismu v budování československé armády. Seznámila posluchače s problematikou budování dobrovolnických jednotek na počátku meziválečného Československa a jejich regionálními specifiky. Rovněž se věnovala neotřelým slavnostním stejnokrojům Slovácké brigády, na jejichž návrhu spolupracoval slovácký malíř Joža Uprka, pokusu o překonání zemské hranice při formování odvodního obvodu Slovácké brigády, snaze přiblížit kasárna lidové architektuře a mnoha dalším aspektům slováckého patriotismu aplikovaným v rodící se československé armádě. Přednášku doplnily ukázky originálních artefaktů i představení repliky slavnostního stejnokroje Slovácké brigády, který se podařilo rekonstruovat dle dobové fotografie. Za pozvání patří velké díky docentu Tomáši Černušákovi zastupujícímu pořádající spolek - Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně. Po dobu jednoho měsíce od přednášky lze ve foyer Moravského zemského archivu v Brně taktéž navštívit panelovou výstavu Slovácká brigáda 1918-1919, kde se lze dozvědět základní i podrobnější informace o této jednotce, a zejména jejím vojenském nasazení, jemuž nemohla být z časových důvodů v přednášce věnována větší pozornost.

Foto: Mgr. Petra Černá
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS