Položení Kamene zmizelých MUDr. Vojtěchu Jílkovi


Zpět na Historické oddělení MZM

Ve spolupráci Marty Laudátové, zastupitele Jihomoravského kraje Mgr. Michala Doležela a vedoucího Historického odd. MZM PhDr. Jana Břečky bylo zorganizováno a připraveno položení Kamene zmizelých na památku MUDr. Vojtěcha Jílka (1908-1941), lékaře, všestranného sportovce, náčelníka československého Orla a člena zemského vedení protinacistické ilegální organizace Obrana národa.

V deštivém pátečním odpoledni 14. dubna 2023 za účasti necelé dvacítky osob byl vzpomínkový kámen (po krátkém úvodním slovu dr. J. Břečky) zasazen do chodníku před domem Hlinky 64, kde od července 1940 provozoval statečný vlastenec svoji soukromou lékařskou praxi, a kde také až do svého zatčení gestapem 13. května 1941 bydlel. Tři dny po příchodu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora a vyhlášení prvního stanného práva byl MUDr. Vojtěch Jílek v Kounicových kolejích dne 30. září 1941 popraven.

Text: PhDr. Jan Břečka
Fotografie: PhDr. Jan Břečka a Ing. Jiří Jílek
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS