Po stopách předků v uniformě

V úterý 19. března proběhla v historické aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě přednáška s názvem Po stopách předků v uniformě. Pracovník Historického oddělení MZM Lukáš Lexa na ní představil prameny k dohledání vojenské či třeba četnické služby předků z dob druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Od osobních předmětů z pozůstalostí se přes základní vojenské evidence archivů dostal až k sofistikovanějším databázovým nástrojům nebo méně známým pramenům uloženým v lokálních archivech. Přednášku rovněž doplnila ukázka originálních předmětů (zejména vojenských osobních průkazů, identifikačních známek a vyznamenání). Za pozvání i milé přijetí patří poděkování doktorce Lence Lízalové a početnému publiku.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS