Pietní vzpomínka na padlé četníky v Miloticích


Zpět na Historické oddělení MZM

V pátek 18. srpna 2023 ve 14 hodin proběhla v Miloticích u pomníku strážmistra Jana Šimka pietní vzpomínka. Jejím prostřednictvím bylo připomenuto 90. výročí smrti jmenovaného strážmistra Šimka (zemřel 25. srpna 1933) a jeho kolegy četnického strážmistra Antonína Čudovského (zemřel 17. srpna 1933). Oba byli zavražděni rukou prchajícího recidivisty před, a sice Čudovský na okraji Hodonína a Šimek u Milotic. Organizace události se ujal Klub policejní historie v Brně a záštitu nad akcí převzal ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brigádní generál Ing. Leoš Tržil, MBA. Historický kontext tragických událostí nastínil historik Moravského zemského muzea a člen Klubu vojenské historie Slovácko a Klubu policejní historie Brno Mgr. Lukáš Lexa. O pohnuté historii a záchraně památníku pohovořil jeho správce praporčík Igor Šikula. Duchovní rozměr celé události dodal policejní kaplan plukovník ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., jenž se vedle zamyšlení a modlitby ujal i vysvěcení znovuumístěného památníku. Akce byla rovněž spojena s prezentací četnické a policejní historie meziválečného období. Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli a přišli vzpomenout na statečné muže zákona, jež sloužili v četnických stejnokrojích. Čest jejich památce!

VIDEO: Od vraždy uplynulo devadesát let (Facebook Policie České republiky)
Text: Lukáš Lexa
Foto: Martin Blahák
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS