Panelová výstava s názvem BRNO V SRPNU 1969

Zpět na Historické oddělení MZM

V letošním roce uplyne 40 od brutálního potlačení demonstrací, které v rámci prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa proběhly ve dnech 20. až 22. srpna 1969 v mnoha českých a moravských městech. Srpnové protestní akce roku 1969 se staly největším aktivním vystoupením československé veřejnosti proti komunistickému režimu před listopadem 1989. Šlo o poslední symbolické gesto vzdoru části naší společnosti, která se nechtěla smířit s postupující normalizací. Vedle Prahy a Liberce měly demonstrace nejdramatičtější průběh v Brně, kde byly během brutálního zásahu bezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti, armády a Lidových milicí, zastřeleny dvě osoby - Danuše Muzikářová a Stanislav Valehrach.

U příležitosti tohoto výročí připravil Ústav pro studium totalitních režimů panelovou výstavu s názvem BRNO V SRPNU 1969, která bude slavnostně zahájena 20. srpna 2009 na náměstí Svobody. Vedle dalších institucí (Archiv bezpečnostních složek, Magistrát města Brna, Muzeum Policie ČR) se na této akci zásadním způsobem podílí také Moravské zemské muzeum: odborný pracovník historického oddělení PhDr. Jan Břečka je spoluautorem textové části výstavy a 28 dobových fotografií z celkového počtu 56 snímků, zobrazených na 12 panelech, pochází ze sbírek tohoto oddělení MZM.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS