Odhalení pamětní desky v městě Velké Bílovice


Zpět na Historické oddělení MZM

V sobotu 14. ledna 2023 se pracovníci Historického odd. MZM zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky ve Velkých Bílovicích na rodném domě čs. zahraničního vojáka a parašutisty z let druhé světové války Libora Zapletala. Vedle starostky města Ing. Lenky Grofové a iniciátora celé akce Přemysla Černého přednesl projev PhDr. Jan Břečka, zatímco Mgr. Lukáš Lexa stál čestnou stráž u pamětní desky v uniformě prvorepublikového čs. vojáka. Des. asp. Libor Zapletal byl členem čs. výsadkové skupiny BIVOUAC, která seskočila na naše území na konci dubna 1942. Nacisté jej popravili 27. září 1944 v koncentračním táboře Mauthausen.

Text: PhDr. Jan Břečka
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS