Odhalení pamětní desky obětem komunistické totality v Uherském Hradišti


Zpět na Historické oddělení MZM

PhDr. Jan Břečka a Ing. Luděk Navara se v pátek 4. října 2019 zúčastnili oslav 80. výročí od založení Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. V rámci celodenního programu byla na jednom ze současných objektů školy, na tzv. Franklově vile, odhalena pamětní deska, připomínající skutečnost, že zde v letech 1949-1960 komunistická Státní bezpečnost věznila a mučila své politické odpůrce. Oba pracovníci Historického oddělení MZM doprovázeli paní PhDr. Vlastu Černou z Brna, bývalou politickou vězeňkyni z 50. let, která při odhalení desky krátce pohovořila o svých otřesných zážitcích z doby věznění právě v budově tzv. Franklovky. Ještě předtím dopoledne byli všichni tři pozváni na besedu se žáky sedmých tříd Základní školy Kunovice na Červené cestě.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS