Nález pohřebiště německých vojáků ve Vrbovci, o. Znojmo


Zpět na Historické oddělení MZM

Ve dnech 8. - 10. dubna 2013 provedli pracovníci historického oddělení MZM ve spolupráci s pracovníky německé vládní organizace Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. výkopové práce v jabloňovém sadu vedle hřbitova v obci Vrbovec nedaleko Znojma. Cílem akce bylo vyzdvižení ostatků německých vojáků, kteří na sklonku 2. světové války zemřeli v dubnu 1945 v polním lazaretu (umístěném tehdy v místní obecní škole) a byli zde pochováni. Pohřebiště se podařilo lokalizovat na základě materiálů z německého archivu a výpovědí místních pamětníků. Německý spolek Péče o válečné hroby působí v České republice od počátku 90. let 20. století a jeho hlavním cílem jsou exhumace německých vojáků, jejich identifikace a přepohřbení na německé vojenské hřbitovy (u nás jsou dva: v Chebu a Brně).

Během tří dnů byly nalezeno a vyzvednuto 20 kosterních ostatků, pochovaných v jednotlivých hrobech ve třech řadách v hloubce kolem 120 cm. 18 z nich patřilo německým vojákům zemřelým v lazaretu, jedny vojenské ostatky byly pravděpodobně nalezeny až po válce v okolí Vrbovce, uloženy do dřevěné bedny a zakopány neznámo kdy na bývalém pohřebišti do hloubky asi 50 cm. Poslední ostatky patřily ženě, která podle obecní kroniky zahynula na konci války při leteckém útoku.

Bezesporu největší událostí  byl nález ostatků největšího tankového esa druhé světové války, sudetského rodáka Kurta Knispela. Ten se narodil 20. září 1921 v obci Salisfeld (dnes Salisov) u Jeseníku, jako československý občan německé národnosti. Po připojení Sudet k nacistickému Německu musel v září 19410 narukovat do německé armády. Od začátku sloužil u tankových jednotek a během války zničil v boji 168 nepřátelských tanků a samohybných děl, dalších 27 zásahů je nepotvrzených. Tento počet tankových vítězství nebyl  nikdy překonán.

Pracovníci Volksbundu, ale i badatelé a zájemci o válečnou historii samozřejmě měli informace o Vrbovci jako možném místě Knispelova posledního odpočinku, ale teprve nález půlky identifikační známky u kosterních ostatků dal stoprocentní jistotu, že Feldwebel Kurt Knispel, velitel tanku Pzkpfw. VI Tiger II 503. oddílu těžkých tanků „Feldherrnhalle“, podlehl 28. dubna 1945 těžkým zraněním a byl zde  pochován. Knispelova nerezová známka (celkem bylo nalezeno 14 polovin identifikačních známek, čtyři vojáci byli pohřbeni bez známek) obsahovala osobní číslo vojáka (812), zkratku jednotky „4 Pz. Ers Abt 15“ (4. Kompanie Panzer Ersatz Abteilung 15, 4. rota záložního tankového oddílu 15 – jednalo se o jednotku, k níž Kurt Knispel  nastoupil v roce 1940 a prodělal výcvik) a krevní skupinu A.

Ostatky Kurta Knispela byly převezeny do Brna, kde jej pracovníci ústavu Anthropos Moravského zemského muzea podrobili antropologické analýze. Následně byly předány zástupcům německého spolku Péče o válečné hroby a v dohledné době budou (společně s ostatními ostatky německých vojáků z Vrbovce) uloženy v oddělení německého válečného hřbitova na Ústředním hřbitově v Brně.

Foto superprojekce lebky Kurta Knispela publikováno s laskavým dovolením MUDr. Jana Křístka, Ph.D., primáře oddělení zobrazovacích metod SurGal Clinic.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS