Nález německého těžkého stihače tanků Jagdpanzer IV (Sd.Kfz.162)

Zpět na Historické oddělení MZM

V pondělí 11. února 2008 zorganizovali pracovníci historického oddělení s dalšími kolegy průzkum obnaženého dna u břehu vypuštěné brněnské přehrady v prostoru Rokle. Pomocí bagru, zapůjčeného Povodím Moravy s. p., byly při tomto výzkumu vyzdviženy trosky německého stihače tanků Jagdpanzer IV (Sd.Kfz.162) z 2. světové války. Podle dochovaných zpráv a vzpomínek pamětníků se večer 26. dubna 1945 kolem přehrady přesouvala kolona německých tanků a obrněnců z hradu Veveří k Brnu a byla napadena a rozprášena sovětskými kozáky 8. jezdecké gardové divize genmjr. D. N. Pavlova. Údajně bylo tehdy zničeno (zřejmě pancéřovými pěstmi) 14 německých obrněnců, jejichž trosky zůstaly v příkopech podél silnice. Z jednoho takového zničeného tanku pocházely i nalezené trosky, které byly poprvé zaměřeny a vyfotografovány v roce 1996, když kus ocelového plátu vyčníval nad hladinou. Nyní po 12 letech využili pracovníci MZM vypuštění přehrady a ve spolupráci s Povodím Moravy vyzdvihli velký, pokroucený, zhruba 300 kg vážící válečný artefakt, který byl převezen k očištění a uložení do depozitárních prostor MZM v Rebešovicích.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS