Exhumace ostatků neznámého rumunského vojáka


Zpět na Historické oddělení MZM

Dne 6. června 2012 byla v lese na katastrálním území obce Jinačovice, za účasti pracovníků historického odd. MZM, antropologa z Ústavu Anthropos, Policie České republiky, starostky Jinačovic a zástupců medií, provedena exhumace padlého vojáka rumunské královské armády z konce druhé světové války. 

Již v loňském roce byl v lese nad Jinačovicemi v  místě bývalého zákopu pro ležícího střelce nalezen  rumunský bodák vz. 24. Při pozdějším bližším ohledání byly objeveny ještě zbytky opasku, nábojové schránky, ale i lidské ostatky. Po vyřízení všech náležitých úředních formalit došlo k vyzdvižení takřka kompletní lidské kostry, obuté v jezdeckých holínkách s ostruhami, přičemž se nalezly ještě drobné minometné střepiny (zásah minometným granátem je jedna z možných příčin smrti neznámého rumunského vojáka), pár nábojů a vystřelených nábojnic rumunské výroby do pušky Mauser, hliníkové knoflíky a také jedna mince – dva polské zloté z roku 1933. Celé akci byl přítomen rumunský vojenský atašé ve Vídni plk. ing. Viorel Catalin Tudor a pravoslavný kněz Mgr. Flaviu Badelita, který na místě lesního hrobu odříkal modlitby za zesnulého. 

Rumunsko se v srpnu 1944 přidalo na stranu protinacistické koalice a po jednání v Moskvě bylo v září téhož roku rozhodnuto, že se rumunské jednotky zapojí do dalšího boje po boku Spojenců. Byly zformovány dvě armády, z nichž 1. rumunská armáda byla náležela k 53. armádě 2. ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského. Ve druhé polovině dubna 1945 pronikly rumunské jednotky na území Moravy a podílely se na osvobozovacích bojích v rámci bratislavsko-brněnské operace.  Po osvobození Brna, v souvislosti s přípravou pražské operace, vystřídala rumunská vojska jednotky 53. armády na frontě v Brně-Řečkovicích. V následných bojích s ustupující německou armádou, které v oblastech severně Brna trvaly až do 11. května 1945, zahynulo přes 60 rumunských vojáků.

Jinačovice byly osvobozeny 9. května 1945 jednotkami rumunské 9. jezdecké divize, které vytlačily nepřítele do lesů nad obcí, v nichž se ještě bojovalo další dva dny. Díky nálezu holínek s ostruhami je zřejmé, že se jedná o padlého příslušníka této jednotky. Kosterní pozůstatky byly převezeny do Ústavu Anthropos k očištění a ohledání. Posléze budou, po dohodě s odborem životního prostředí Magistrátu statutárního města Brna a  rumunskou stranou, pietně uloženy na jediném rumunském vojenském hřbitově v České republice, který se nalézá na Ústředním hřbitově v Brně a odpočívá v něm 1569 rumunských vojáků.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS