Archivní dokumenty

Zpět na Historické oddělení MZM

  • Ověřená kopie úmrtního listu příslušníka 310. čs. stíhací perutě Jana Chalupy z 13. 7. 1944
  • Dopis gen. Sergeje Ingra mjr. Antonínu Bartošovi z 23.1.1952
  • Vojenský identifikační průkaz npor. Jaroslava Jurka
  • Nedokončený rukopis textu "Slovanský program" od prof. T. G. Masaryka z roku 1917 za jeho pobytu v Kyjevě
  • Dopis prezidenta T. G. Masaryka divadelnímu zpravodaji Lidových novin Edmondu Konrádovi z 20. 3. 1932
  • Falešná občanská legitimace čs. parašutisty Karla Niemczyka
  • Titulní dvoustrana válečného deníku plk. Otty Wagnera z roku 1940
  • Velitelé mezinárodních vojenských misí u 21. skupiny armád maršála Montgomeryho v r. 1945. Druhý zprava plk. gšt. Václav Havelský
  • Jeden z posledních dopisů divizního generála Bohuslava Všetičky
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS