Vernisáž výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla

Zpět do rubriky Fotogalerie


Slavnostní vernisáž výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla proběhla v napjatém očekávání. Originály nejvzácnějších nálezů z období paleolitu (včetně Věstonické venuše) jsou k spatření na jednom místě skutečně pouze výjimečně.

Moravské zemské muzeum mělo tu čest na vernisáži přivítat i pana ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxu.

Vedle něj na vernisáži promluvila kurátorka výstavy Mgr. Martina Galetová Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AVČR Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., náměstek generálního ředitele MZM PhDr. Zdeněk Drahoš.

Foto: Jan Cága
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS