Tradiční Setkání s učiteli v Moravském zemském muzeu

Ve velmi příjemné a tvůrčí atmosféře proběhlo 23. září tradiční Setkání s učiteli v Moravském zemském muzeu.

Mgr. Sylva Brychtová, vedoucí Dětského oddělení MZM, představila nabídku lektorovaných programů pro školy. Velkou pozornost zaujaly doprovodné programy k aktuální výstavě Óóó Indiáni.

Mgr. Zdeňka Pitrunová nabídla učitelům historie a základů společenských věd vyšších ročníků možnost realizovat projektové dny a komentované prohlídky vycházejí z projektu Stezky třetího odboje v Brně.

Velký ohlas vzbudilo vystoupení Mgr. Lucie Tuzové, která v Mendelianu názorně představila laboratoř, lektorované programy a další aktivity, které budou doprovázet oslavy dvoustého výročí narození Johanna Gregora Mendela.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na setkání na výstavách a programech MZM.

Foto: Jan Cága

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS