Suiseki - umění hledat kouzlo kamenů

Jedinečná výstava ze spolupráce Geologicko-paleontologického oddělení a autorů Igora Bárty, Josefa Zdražila a Miroslava Pošvaře. Kameny Suiseki jsou symbolem spojení člověka s přírodou, navíc rozvíjí estetické cítění, dopomáhají účinně relaxovat a meditovat.

Tradice Suiseki má kořeny hluboko v minulosti v Číně. Číňané určité kameny považovali za stavební pilíře matky Země a stejně jako lidi a zvířata, za živé tvory. Kochali se jejich krásou a meditovali nad jejich historií a symbolikou. Úctu a respekt vůči těmto kamenům vyjadřovali například tím, že je sbírali a následně umisťovali v osobitých prostorách – například chrámech a zahradách k nim patřícím.

Během 6. století n. l. se toto umění rozšířilo i do Japonska a začalo být označováno jako Suiseki, kde slovo Sui je japonským výrazem pro vodu, „Seki“ znamená kámen.  Nejvíce se Suiseki proslavilo v 15. století n. l. při čajovém obřadu zvaném Čanoju. K rozšíření umění mezi širokou veřejnost došlo na přelomu 19. a 20. století. V současné době jde o velmi oblíbený druh umění, který si našel mnoho příznivců po celém světě.

Foto: Jan Cága

Přijměte pozvání do Mramorových sálů Biskupského dvora. Výstava je přístupna do 1. května 2022.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS