Setkání se zástupci médií ve výstavě Trojí život středověké keramiky

Ve středu 26. května 2021 proběhlo ve výstavě Trojí život středověké keramiky setkání se zástupci médií za účasti kurátorek výstavy PhDr. Zdeny Měchurové, CSc. a PhDr. Ireny Loskotové, Ph.D. Dětský program a rozsáhlou keramickou dílnu představila Mgr. Marta Mannová.

Foto: Jan Cága

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS