Moravské zemské muzeum hostilo konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

Zpět do rubriky Fotogalerie


Ve dnech 3. - 4. října 2022 se do Brna sjeli muzejní edukátoři a další muzejní pracovníci zaměřující se na vzdělávací funkce muzeí. Tématem konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VI byly „Proměny profese muzejního pedagoga“. Muzejní pedagog patří mezi relativně mladé muzejní profese, byť jde o povolání už oficiálně etablované, do jisté míry uznávané a v muzejní praxi poměrně běžně zakotvené. V průběhu let se požadavky na muzejního pedagoga jako specializovaného muzejního pracovníka, jeho vzdělávání, odborné kompetence a nároky na spektrum pracovních činností proměňovaly. Stejně tak můžeme z kvalitativního pohledu na práci s návštěvníky v obecném či individuálním pohledu sledovat posuny od aktivit odpovídajících komentovaným prohlídkám ve výstavách a expozicích až ke skutečné kvalifikované edukační práci.

Konferenční příspěvky se zabývaly současnými nároky na profesi muzejního edukátora, jeho odbornými kompetencemi a novými oborovými výzvami. Věnovaly se potřebě profesního vzdělávání a individuálního růstu pro skutečně kvalifikovanou edukační práci, přinesly inspirativní podněty a příklady pro praxi v muzeích a dalších paměťových institucích.

Foto: Jan Cága
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS