Den seniorů v Moravském zemském muzeu

Zpět do rubriky Fotogalerie


Již jedenáctý Den seniorů v Moravském zemském muzeu proběhl letos v Etnografickém ústavu MZM v Paláci šlechtičen. V rámci programu mohli oslavenci navštívit komentovanou prohlídku expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času s PhDr. Hanou Dvořákovou a Mgr. Věrou Colledani. S paní Věrou Studenou si mohli vyzkoušet drátování. Prohlédnout si mohli také konzervátorskou dílnu s Karolínou Macháčkovou Dis., shlédnout projekci filmů o návrhu kulturních statků na zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Jan Cága
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS