Svět Huronů-Wendatů, ostrovních lidí

Pavilon Anthropos, 8. 6. 2022 v 17:00 hod.

Mgr. Ing. Petr Vurm, Ph.D.

Přednáška se zaměří na Hurony-Wendaty, kmen amerických indiánů, jedny z původních obyvatel severní Ameriky, připadající do irokézské skupiny jazykově příbuzných kmenů a žijící v oblasti Velkých jezer a údolí řeky svatého Vavřince. Pokusíme se je charakterizovat z pohledu historického, etnografického, sociálního i kulturního. Blíže se zaměříme se na jejich první kontakty s Francouzi v 16. a 17. století, které vzájemně formovalo obě kultury, indiánskou i evropskou.

Prozkoumáme také jejich způsob života, čím se odlišují od ostatních kmenů v Kanadě a USA a neopomeneme jejich mytologii a náboženství. Vysvětlíme také, z jakých historických důvodů došlo k vyplenění Huronie a diaspoře tohoto kmene do různých koutů amerického kontinentu. Součástí přednášky bude rovněž promítání fotografií a videí z rezervace Wendaké poblíž města Quebeku s vysvětlujícím komentářem.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS