Přírodovědné procházky pro školy

Botanické, ornitologické a entomologické vycházky

29. 4. 2022 od 9:00 hod.

Oddělení Přírodovědného muzea MZM připravila v rámci akce City Nature Challenge 2022 - Poznej brněnskou džungli sérii komentovaných procházek do tří biologicky významných brněnských lokalit (Kamenný vrch, Lužánky, Stránská skála), na kterých ukážou, že přímo ve městě máme opravdu pestrou přírodu. Žáci si při té příležitosti mohou také vyzkoušet používání aplikace iNaturalist pro chytré telefony, která na základě fotografií pořízených v přírodě pomáhá určovat rostlinné i živočišné druhy. Procházky jsou tematicky zaměřené na botaniku, ornitologii a entomologii.

Kapacita jednotlivých lokalit je omezená. V případě zájmu prosíme o registraci na brnenskadzungle.cz/pro-skoly, kde také naleznete více informací o celé akci. Akce je vhodná zejména pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol.

Zastřešujícím organizátorem akce je Hvězdárna a planetárium Brno, kromě Moravského zemského muzea se na ní podílejí i další významné instituce (MUNI, Lipka, ZOO Brno, SEV Hlídka Špilberk, Mendelova univerzita, Magistrát města Brna a další).

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS