Poválečným Brnem po stezce Víry

16. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Velikonoční komentovaná procházka Brnem po Stezce třetího odboje Víra se Mgr. Zdeňkou Pitrunovou.

Vydáme se od stadionu na Kounicově ulici, kde na počátku 50. let zní v sále Berlioz a Ravel a rozhlasový orchestr diriguje šéf pařížské opery Roger Desormiére. Záhy zde proběhne jeden z největších brněnských soudních procesů. Dobové fotografie a úryvky z veršů a literatury nám představí Václava Prokůpka, Jana Zahradníčka a další aktéry procesu se Zelenou internacionálou, který se konal v dnešní budově Ústavního soudu. Naše kroky povedou na Petrov, v roce 1949 se do rezidence biskupa Karla Skoupého nastěhoval vládní zmocněnec Vladimír Starý. Na Petrově připomeneme také postavu výjimečného a oblíbeného kněze Jana Buly. Marie Bulové, jeho matka, po justiční vraždě svého syna v roce 1952 až do své smrti v roce 1954 chodila v černém a držela smutek do svých posledních dnů.

Komentovaná procházka je realizovaná ve spolupráci MZM, o.s. Paměť a TIC Brno. Více info na ticbrno.cz.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS