Otázky kulturní a etnické identity ve světle současného společenského dění na americkém kontinentě

Pavilon Anthropos, 25. 5.2022 v 17:00 hod.

PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.

V létě roku 2020 došlo v USA k vlně demonstrací, jež byly motivovány rasovou a etnickou diskriminací. Proč účastníci nepokojů strhávali sochy Kryštofa Kolumba? Jak souvisí historické události se současným hledáním vlastní identity na americkém kontinentě? A proč někteří představitelé domorodých etnik hledají nové jméno, které by se používalo místo současného názvu Amerika? Přednáška se zaměří na tyto další témata, která ozřejmují současné společenské pnutí v americké společnosti a zasazuje je do příslušného historického a kulturního kontextu.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS