Noc v muzeu - Pro výherce celoroční soutěže

Při příležitosti oslav 30 let Dětského muzea MZM běží soutěž o Noc ve výstavě Malý princ Elišky Podzimkové. Děti, které navštívily alespoň jednu výstavu pořádanou Moravským zemským muzeem nebo se zúčastnily akce pořádané Dětským muzeem MZM a obdržely razítko na hrací kartu, mají šanci vyhrát možnost strávit noc v muzeu nebo získat jinou odměnu.

Nocování v muzeu a zajímavé ceny čekají na patnáct nejúspěšnějších, tedy těch kteří odevzdají největší počet razítek. V případě shody bude rozhodovat čas odevzdání, který bude zaznamenán na pokladně. Hrací karty lze odevzdávat od soboty 5. 11. do úterý 15. 11. 2022 na pokladnách následujících objektů MZM: Pavilon Anthropos, Dietrichsteinský palác a Palác šlechtičen.

Soutěž bude vyhodnocena 18. 11. 2022.

Noc ve výstavě Malý princ proběhne v sobotu 26. 11. 2022.

Další informace a kontakty:

#30letsdetskymmuzeem

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS