MZM na Noci vědců představí „Fenomén kramářských písní všemi smysly“

Pro Noc vědců, která se koná v pátek 30. září 2022 od 18:00, připravila PhDr. Jana Poláková z Etnografického ústavu MZM program „Fenomén kramářských písní všemi smysly“, který široké veřejnosti všech věkových skupin představí zábavnou formou výsledky pětiletého výzkumu. V rámci série tvůrčích dílen bude možné si vyrobit vlastní knihu kramářských písní (špalíček), zahrát si na xylofon melodie kramářských písní nebo si udělat vlastní „štoček“ ve formě jednoduchého linorytu. Aktivity budou doprovázeny výstavou Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou (cca 12 samostatných panelů), hudební produkcí profesionálních zpěváků kramářských písní (s ukazovací tabulí) a ochutnávkou tradičních pochutin a nápojů.

Dílničky budou probíhat průběžně. Hudební vystoupení zpěváků proběhne dle časových možností zpěváků jedenkrát. Výstava bude na chodbě v 4. a 5. patře k zhlédnutí po celou dobu trvání Noci vědců. Komentovaná prohlídka výstavy bude v 19 a 21 hod.

Fenomén kramářských písní všemi smysly | Noc vědců (nocvedcu.cz)

Místo: FF MU, Arne Nováka 1

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS