Kameny zmizelých pro Annu a Emila Valčíkovy

V roce 2022 si široká veřejnost připomenula 80. výročí nejvýznamnějšího činu československého odboje v letech druhé světové války - útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V rámci krvavých represí po něm zavraždili němečtí nacisté dne 24. října 1942 celkem 262 členů rodin obviněných z podpory a přechovávání parašutistů. U příležitosti 80. výročí této největší masové vraždy českých vlastenců v koncentračním táboře Mauthausen byly umístěny Kameny zmizelých dvěma z nich - Emilu Valčíkovi (bratru příslušníka čs. paraskupiny Silver A Josefa Valčíka) a jeho ženě Anně Valčíkové, rozené Ležákové. Tuto akci společně inciovali a připravili vedoucí Historického oddělení MZM PhDr. Jan Břečka a člen zastupitelstva Jihomoravského kraje Mgr. Michal Doležel. Kameny byly slavnostně odhaleny 24. října 2022 na chodníku před posledním bydlištěm manželů Valčíkových v Brně na Havlíčkově ulici č. 71.

Text: Jan Břečka
Foto: Jan Cága
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS